Skriftstykker

Nedenfor er lenker til fulltekstutgavene av noen tekster på norsk der jeg forfatter eller medforfatter.

Bokkapitler

  1. Personvern i deltagerskapte, rike medier (2009, pdf)

Annet

  1. Høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet fra Ifi/Uio (2010, pdf)

Overstående er kun et lite utvalg. Det finnes det en side med fulltekstversjoner av tekster på engelsk.

Se også sidene med selektiv bibliografi for skriverier på engelsk og norsk, eller listen over publikasjoner som er tilgjengelig gjennom Cristin.